Carl & Ebbe Jularbo Box 8 cd

CD 1
1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     2.16
2.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      1.25
3.  Lätta artilleriet, polka (Carl Gylling) Jularbotrion 1932   2.12
4.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.55
5.  Bergslagsfröjd, vals (Erik Gylling) Carl Jularbos kvintett med Eberhardt Jularbo 1956 2.53
6.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.37
7.  Jularbominnen, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1947   2.57
8.  Tale - Lena Jularbo-Brauner       2.52
9. Fröjd på vischan, polka (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1948   2.42
10.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     2.40
11. Gamla Jularbotakter, polkettar (Carl Jularbo)  Carl Jularbo solo 1931     2.35
12.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.15
13. Hästbytarvalsen (Sölve Strand) Carl Jularbos kapell 1960     2.51
14.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    2.23
15.  Uppsalaminnen, schottis (H. Broström) Carl Jularbos kapell 1960    2.33
16.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.28
17. Sol över Norrland, vals (Gösta Westerlund) Carl Jularbos kvintett 1955    2.41
18.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.56
19. Hammarforsens brus, vals (Albert Brännlund) Carl Jularbos orkester 1947     2.55
20.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.34
21. Rostofskypolka (Porelli) Carl Jularbos kvartett 1947     2.51
22.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.23
23.  Älvan, hambo (Ruth Nordensson) Carl Jularbos kapell 1960     2.16
24.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.39
25. Livet i Finnskogarna, vals (Carl Jularbo – arr.: William Lind) Jularbo-orkestern 1953   2.58
26.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    2.40
27. Fiol-Pelles egen vals (Helge Eriksson)  Jularbo-kvintetten 1935    3.13
28.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.57
29. Muckarpolka (Helge Eriksson) Carl Jularbos kvartett m/Ebbe Jularbo 1956    2.26
30.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.57
31.  Dragspelsstep (trad.) Jularbo-Calle og Fiol-Pelle 1919    2.54
32.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33
33. Svenska svängen, hambo (Olof Berg) Jularbo-trion 1934     2.54
34.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.34
35.  Siljans vågor, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1953     2.48
36.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.53
37. Farsans hambo (Carl Jularbo)  Carl Jularbos kapell 1960     2.20
38.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.37
39. Vänerns vågor, vals (Carl Gylling) Carl Jularbo, Jularbo jr. Emil Iwring, fiolin,   2.48
Henry Lundin, bass 1937
40.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.50
41. Polkan går (R. Rydberg) Carl Jularbos kvartett 1948     2.57
42.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.43
43.  Hjort-Anders polska (Hjort-Anders Olsson) Carl Jularbos kvartett, Oslo 1952   2.40


CD 2
1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.40
2.  Väddövalsen  (Ragnar Sundquist) Carl Jularbos kvintett 1954     2.57
3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.29
4.  Dalkarsglädje, vals (Olle Johnny) Carl Jularbos kvintett 1957   3.21
5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.52
6.  Nya Värmlandsvalsen (Carl Jularbo – arr.: Wilhelm Lind) Jularbok-orkestern 1953    2.14
7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.48
8.  Jämtgubben, polka  (Sölve Strand/Gnesta-Kalle) Carl Jularbos kapell 1960       3.14
9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.54
10.  Östgötahambo  (Sigrid Montgomery) Tillägnad Östgöta Gille. Carl og Eberhardt Jularbo,   2.20
Eric Öst, fiolin, Sven Erik Hallberg, gitar, Folke Eng, kontrabass, 1962
11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.41
12.  Gulaschbaronen,  vals (Erik Gylling) Carl Jularbos kvintett 1954      2.53
13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.58
14.  En glad speleman, vals (Eric Öst) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958    2.16
15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.49
16. Vid Källsjön, vals (Viktor Löpare) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo,    3.08
Sven Stiberg, gitar, Folk Eng, kontrabass, 1957 
17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.27
18. Dannviksvalsen (Lill-Acke Jakobsson) Carl Jularbos kvintett 1954     3.05
19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.33
20. Höglundavalsen (Carl Jularbo)  Carl Jularbos kapell 1960     2.50
21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.55
22.  Avestaforsens brus, vals (Carl Jularbo) Carl & Eberhardt Jularbo, Giovanni Jaconelli,  2.52
klarinett, Eric Öst, fiolin, Göte Lovén, gitar, Gunnar Almstedt, kontrabass, 1961
23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.38
24. Huj va´det går, polka (Walle Söderlund) Carl Jularbos orkester 1957     2.16
25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.38
26. Rask-Gustafs vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1952    2.32
27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.06
28. Bull-Pers hambo, (Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1946    2.49
29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.16
30.  Gammal dalavals, (Carl Jularbo)  Carl Jularbos orkester 1952   2.47
31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.24
32. Följ med mej Elisabeth, foxtrot (Jules Sylvain/Jokern)    3.08
Hilmar Borgeling med Carl Jularbos dragspelsorkester 1938
33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.42
34.  Bondvals, (Theodor Pinet) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1957 3.01
35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.42
36. Jularbo-schottis, (Carl Jularbo) Carl Jularbo, Eric Öst og Giovanni Jaconelli 1959    2.25
37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.30
38. Drömmen om Elin, vals (Carl Jularbo) Carl & Eberhardt Jularbo, Giovanni Jaconelli, 3.07
Eric Öst, Göte Lovén, Gunnar Almstedt 1961
39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.58
40. Lördagsnatt, (Klonken), schottis (S. Westbye/Fritz Gustaf) Gösta Jensen med    2.59
Carl Jularbos kvartett 1948
41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.26
42.  En böljedans/KSS-valsen, (D. Hellström/G. Svenning) Å. Grönberg m/Carl Jularbos ork. 1943 2.53


CD 3
1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.20
2.  Livet i Finnskogarna, vals (Carl Jularbo) Sven-Olof Sandberg med Eberhardt Jularbos orkester   2.54
3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.30
4.  Vi gå om bord på Maria Albertina, sjömansstep (Helge Lindberg) Karl Karlsson Jularbo og  3.05
Eric Gylling med refrengsång av A. Rolén 1925
5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.55
6.  Valsens ros (Trad.) Mesterboksaren Harry Persson, munnspel,  med Jularbo sen. og Jularbo jr. 1944  2.58
7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.23
8.  Alla skarpa grabbars hambo, (Karl Larsson) Carl Jularbos orkester 1957       2.47
9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.42
10.  Lapp-Nils vals, (Oppt. Gösta Westerlund) Carl Jularbos orkester 1953    2.34
11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.26
12.  Höstflox, vals (Kvintus Söderqvist) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst    2.58
13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.32
14.  Amerikansk Jularbo-vals, (Walter Eriksson) Carl Jularbos kvintett 1954    2.40
15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.33
16. Läppsnuvan, hambo (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt jularbo 1956  2.30
17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.28
18. Kalles vals, (Erik Olof Eriksson) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959     3.24
19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.42
20. Karl Jerker speleman, polka (Gustaf Westerman) Carl Jularbos kvartett 1946     2.57
21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.50
22.  Ta det med ro, vals (Ingel A. Myrbraaten) Carl Jularbo på durspel 1962   2.15
23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33
24. Te dans med Karlstadtösera, schottis (E. Upström) Carl Jularbos kvartett 1952     2.43
25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.05
26. Midnattsol över Pajala, vals (Carl og Eberhardt Jularbo) Carl Jularbos kapell 1960  2.30
27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.09
28. Fäbodstintans hambo (Carl Gylling) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959    3.05
29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.31
30.  En stjärnenatt, vals (Ejnar Westling) Carl og Eberhardt Jularbo, E. Öst, G. Jackonelli 1959 2.48
31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.22
32. Rena rama nyset, hambo (Helge Eriksson) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst,    2.52
G. Jackonelli 1959
33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.18
34.  Hembygdstoner, vals (Ivan Thelmé) Carl Jularbos orkester 1957   3.43
35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.46
36. Eskilstunaminnen, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1957     3.29
37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.18
38. Norgeminnen, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo,    2.51
Sven Stiberg, gitar, Folke Eng bass 1957
39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.39
40. Hilsen til Hamar/Sörensens reinlender, (A. Sørensen) Carl og Eberhardt Jularbo,  2.22
Eric Öst 1958
41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.31
42.  Tänk om jag kunne spela dragspel som Calle Jularbo, vals (Thore Skogman)    2.32
Thore Skogman med Carl Jularbos orkester 1961
43.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.18
44.  Kul i backen,  polka (Tore Pettersson) Carl og Eberhardt Jularbo, Giovanni Jaconelli, Eric Öst,  2.13
Sven Erik Hallberg, gitar, Folke Eng, bass 1962


CD 4
1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.06
2.  Sprattelgubben, schottis (Leif Roos) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst,    2.17
Sven Erik Hallberg, Folke Eng, 1962
3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.25
4.  På lördagskvällen, vals (Carl Jularbo) Carl og Eberhardt jularbo, Eric Öst, Jaconelli 1959 3.31
5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.12
6.  Handklaverslåt, schottis (Otto Hultner)  Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst,    2.15
Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962
7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.15
8.  Vals från Klarälven (Jokern) Harry Persson, munnspel med Carl Jularbos orkester 1938     2.40
9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.17
10.  Eva-polka (Eberhardt Jularbo)  Carl Jularbos kvintett 1954    2.49
11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.21
12.  I granskogen, vals (Oppt. Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1953     2.22
13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.18
14.  Kol-Olles polka (Tore Pettersson) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst,    2.36
Sven Erik Hallberg, Folke Eng, 1962
15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.31
16. Minnen från Hyltebruk, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kapell 1960    2.34
17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19
18. Västgötasväng, hambo (Arr. Karl Grönstedt)  Carl Jularbos kvintett 1957     2.15
19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.28
20. Åkerby-vals (Carl Jularbo)  Carl Jularbos kvintett 1942     2.20
21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.40
22.  Gubben och gumman, schottis (Trad.) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   2.25
23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.20
24. Semestervalsen (Sune Nilsson) Carø og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959     2.58
25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.29
26. Doris Marianne, vals (Åke Fagerlund) Harry Brandelius med Carl Jularbos orkester 1944 2.44
27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.06
28. Full fräs, polka (Arnt Haugen) Carl Jularbos kvintett 1954   2.29
29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.46
30.  Stuvarevalsen (Lasse Dahlquist) Anders Börje med Carl Jularbos orkester 1943   2.55
31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19
32. Flickan hon går till dans, hambo (Gustav Lindh) Carl og Eberhardt Jularbo, Giovanni  2.15
Jaconelli, Eric Öst, Sven Erik Hallberg, gitar, Folke Eng, kontrabass 1962
33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.22
34.  Friarevalsen (David Hellström) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1957 2.48
35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.44
36. Spåvalsen (Jules Sylvain) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1957  2.42
37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.07
38. Nätt och lätt, hambo (Nisse L. Lindström) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958  2.55 CD4 forts.
39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.26
40. Sjötorpsvalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo,   2.52
Sven Stiberg, Folke Eng 1957
41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.28
42.  Osbyminnen, hambo (Eberhardt Jularbo) Carl Jularbos orkester 1941   2.52
43.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19
44.  Arholmavalsen (Elbert Carlsson)  Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst og    2.42
Giovanni Jaconelli 1959
45.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33
46.  Åsbergspolka (Oppt. Sölve Strand) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst    2.23
og Giovanni Jaconelli 1959
47.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.35
48.  Finskavalsen (Oppt. H. Walroth) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   2.45


CD 5
1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.15
2.  Nämndemansmoras hambo (Martin Hellquist) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst,  2.14
Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962
3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33
4.  Jungfrun på Junfrusund, vals (Nils-Georg) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo 1956 2.55
5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.36
6.  Skänningevalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvintett 1955    2.37
7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.55
8.  Avestaminnen, vals (Hedlund) Carl Jularbos kvintett 1948       2.48
9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.19
10.  Skogsblommor, schottis (Printz) Carl Jularbos kvartett 1948    3.01
11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.45
12.  Vals i lekstugan (Eberhardt Jularbo) Carl Jularbos orkester 1954      3.14
13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.23
14.  Pagla-hambo (P. Johansson) Carl Jularbos kvintettmed Eberhardt Jularbo 1956    3.19
15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.38
16. Skärsommernatten, vals (Per Bolstad) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst,  3.17
Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962
17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.24
18. På vischan, hambo (David Hellström) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst, 2.24
Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962
19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.45
20. Balettmästeren, vals (Michael Wettese) Jularbo jr. kvintett med Sölve Strand     2.39
21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.42
22.  Turnéluft, polka (Gnesta-Kalle/Eric Öst) Carl og Eberhardt Jularbo,    2.35
Eric Öst, Giovann Jaconelli 1959
23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.45
24. Konvaljens avsked, vals (Lindblad)  Carl Jularbos kvintett 1948     3.02
25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.00
26. Dans på Ekängen, hambo (Carl Jularbo)  Carl Jularbos kvartett 1948   2.58
27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33
28. Vendelas vals (Evert Wallin) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959    3.05
29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.21
30.  Ölandstöser, schottis (Otto Hultner) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo   2.38
og Eric Öst 1947
31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.28
32. Hästbovals (Sven Olof Nilsson) Carl og Eberhardt Jularbo,Jaconelli, Eric Öst,   1.50
Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962
33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.37
34.  Dalahambo (Carl Lidman)  Carl Jularbos orkester 1953   3.15
35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.38
36. Min favoritvals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1952   2.48
37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      1.20
38. Sollerövalsen (E. Bökertz) Carl Jularbos kvintett 1953     2.58
39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     1.05
40. Norskavalsen (C. Pedersen) Carl og Eberhardt jularbo,Eric Öst og Giovanni Jaconelli 1959   2.49
41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.16
42.  Knäpp-polka (Robert Palm) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst og Giovanni Jaconell 1959 2.07
43.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.28
44.  Vals på Österskär (Eberhardt Jularbo)  Carl Jularbos kapell 1960   2.30


CD  6
1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.30
2.  En böljesång i solnedgång, vals (Jules Sylvain) Carl og Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1959 2.50
3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.36
4.  En lappad vals (Carl Jularbo) Carl Jularbo solo 1931   2.54
5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19
6.  Alla vackra flickors hambo (Anders Saus) Carl Jularbos kvintett og Arvid Sundin, piano, 1956  2.34
7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.53
8.  Ofärnevalsen (Oscar Persson) Carl Jularbos kvartett 1952       2.43
9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.31
10.  Trollebo-schottis (Gösta Sundqvist) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1957  2.59
11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.28
12.  Eldarevalsen (Evert Taube) Carl Jularbos orkester med Sölve Strand og Eberhardt Jularbo 1955    2.49
13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19
14.  Lyckliga Henriks polka (Oppt. Olle Johnny) Carl Jularbos kapell 1960    2.34
15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.43
16. Hemlängtan, vals (Cotton Collins) Carl Jularbos orkester 1956    2.58
17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.36
18. Spiskroksvalsen (Karl Gustaf Lundin)  Carl Jularbos kvartett 1952   2.54
19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.37
20. En fäbofröjd, vals  (Lill-Acke Jakobsson) Carl Jularbos orkester 1953     3.08
21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.29
22.  Jennys hambo (Inga-Lill Rosswald) Carl Jularbos ensemble med Eberhardt Jularbo  2.25
og Sölve Strand 1955
23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.59
24. Sørensens vals (Anders Sørensen) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958     2.21
25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.09
26. Gärdebylåten (Hjort-Anders Olsson) Carl Jularbos orkester 1957   2.53
27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.26
28. Fyrvaktarvalsen (Einar Westling) Carl og Eberhardt jularbo, Eric Öst 1959    2.51
29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      1.00
30.  Frykdalsdans nr. 2 (Willners) Carl Jularbos kvintett 1948   2.49
31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33
32. Trestegsvalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo 1956   2.37
33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.29
34.  Nudistpolka (Evert Taube) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst, Giovanni Jaconelli 1959 1.59
35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.27
36. Bøkeviksvalsen (Paul Nyström) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   3.06
37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.50
38. Calle Basuns schottis (K. Larsson) Carl Jularbos orkester 1957     3.00
39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.58
40. Dansen den går uppå Svinsta skär, vals (Gideon Wahlberg) Carl og Eberhardt Jularbo, 3.05
Eric Öst, Giovanni Jaconelli 1959
41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.14
42.  Isabella, vals (H. Dacre) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst, Giovanni Jaconelli 1959 2.31
43.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.31
44.  Nya Jularbo-valsen (Carl Jularbo) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   3.16

 


 CD 7 
1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.27
2.  Katja-hambo (Eberhardt Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo 1957   2.32
3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.20
4.  Sommarlustvalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1953   3.00
5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.15
6.  Annika, schottis (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1950    2.40
7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.21
8.  Barndomsminnen, vals (Viktor Öst) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958       2.58
9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.21
10.  Brage Gilles hambo (Carl Bernström) Carl Jularbos kvintett 1953    2.49
11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.17
12.  Ubåts-valsen (Fred Winter) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo 1956      2.50
13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.14
14.  Dans på logen, vals (V. Widqvist) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958    2.32
15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.25
16. Fiolen min, vals (Jon Eric Öst) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958    3.00
17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.57
18. Bondhambo från Bergslagen (Trad.) Jularbo-Calle, dragspelssolo 1921   3.03
19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.50
20. Skedvikkullans brudvals (John Weiland) Carl Jularbos orkester 1953     2.53
21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.22
22.  Röjan-polka (Sölve Strand) Carl Jularbos ensemble med Sölve Strand og Jularbo jr  2.17
23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.18
24. Luddes vals (Nisse L. Lindström) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958     2.53
25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.35
26. Karneval-polka (Ernest Bucalossi) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo   2.51
27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.55
28. Nya Furuviksvalsen (Wilhelm Östlund) Carl Jularbos kvartett 1952    2.35
29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.28
30.  Livet i Granhede, hambo  (Ragnar Sundquist) Carl Jularbos kvartett 1950   2.35
31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.15
32. Klamp och stamp, schottis (Tore Pettersson) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst, Jaconelli,  2.41
Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962
33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.36
34.  Vind i seglen, vals (Sune Waldimir) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958   2.49
35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.24
36. Finnmarksvalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos ensemble med Sölve Strand og Jularbo jr. 1955 2.49
37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.26
38. Per-Eriks vals (Walter Eriksson) Carl Jularbo med Sölve Strand,    2.50
Göte Lovén, gitar, Roland Bengts-son, bass 1956
39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.26
40. Dansa lilla Lisa (Holger Andersson) Carl og Eberhardt jularbo, Eric Öst, Jaconelli,   2.40
Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962
41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.30
42.  Magdeburgervals (Erik Olof Eriksson) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   2.55


CD 8
1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.37
2.  Lyckobringaren, vals (Trad/Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1947   2.59
3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.36
4.  Midsommarhambo (Brandegren) Carl og Eberhardt Jularbo,    2.28
Eric Öst 1958
5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33
6.  I en grönmålad båt, vals (Fryman-Paddock)  Carl og Eberhardt Jularbo,    2.28
Eric Öst 1958
7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.17
8.  Calle Schewens vals (Evert Taube) Carl Jularbos ensemble    3.00
med Sölve Strand og Jularbo jr. 1955 
9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.05
10.  Min första komposition (Carl Jularbo)   0.22


BONUSMATERIELL:
11. Tale - Reidar Opsal     0.26
12.  ”Frukostklubben”      8.21
13. Tale - Reidar Opsal   0.19
14.  Gränsvalsen (Carl Jularbo) Ebbe Jularbo og Rolf Dahlström   0.43
15.  Radioprogram - Intervjuer: Kjell Opsal 1981                                                                  23.12
16. Tale - Reidar Opsal   0.09
17.  Carl Jularbo fortel på 60-talet   1.25
18. Tale - Reidar Opsal   0.13
19.  Livet i Finnskogarna (Carl Jularbo) LIVE på Sjøholt   2.13
med Ebbe Jularbo og 50 trekkspelarar

 

 

 

 


Åter till Webshop

För beställning använd
formuläret nederst på
sidan "Webshop".

Du kan givetvis också
skicka din beställning med
e-mail eller ringa till oss.

E-mail
info@karlssonsmusik.se

Telefon
0300-545119

Åter till Webshop


   
[huvudmeny]