Anmäl dig till vår lärarlista.
Härmed önskar jag anmäla mig till listan över dragspelslärare. I och med denna anmälan bekräftar jag även informationstexten under Information/villkor t.h. Jag bekräftar också att jag tillåter att mitt namn och telefonnummer läggs ut på Karlssons Musik´s hemsida.

Ditt Namn:

Ort:

Telefonnr:

Mobilnr:

E-mail:

Information, verksamhetsområde etc.

Tryck endast en gång på knappen. Du får en bekräftelse snarast.

 

Information/villkor:
Karlssons Musik är inte på
något sätt involverade i
lärarverksamhet.
prissättning, kostnader etc,
och har därför inget ansvar
för utbildning och ekonomi.

Detta är endast en
informationssida.

Karlssons Musik ansvarar
ej heller för respektive
lärares egen utbildning
och verksamhetssätt.

    
[huvudmeny]